Banner 728x90  • Tóc rụng nhiều có nên cắt ngắn cho đẹp không nhỉ?

    Tóc rụng nhiều có nên cắt ngắn cho đẹp không nhỉ?

    Tóc rụng nhiều có nên cắt ngắn cho đẹp không nhỉ. Dẫu biết rằng gây được mái tóc dài là vô cùng lâu tuy nhiên khi mà các bạn nữ bị rụng tóc nhiều thì cảm thấy không thích để tóc dài bởi vì tóc mỏng đi khá nhiều gây tóc dài không còn đẹp nữa.

    Chi tiết